Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Archeologie

Angor Vat ,Kambodža

Široko daleko osamocen stojí na otevřeném prostranství uprostřed teplého a vlhkého deštného pralesa mohutný chrám Angkor Vat, obklopen pouze bujným porostem. Ten již dávno překryl další pozůstatky starověkého Angkoru, hlavního města někdejší Khmerské říše v Kampuchéi neboli dnešní Kambodži v jihovýchodní Asii. Angkor byl postaven ze vlády khmerských králů, kteří tu panovali od 9. do 15. století.
    Chrám Agkor Vat vám vezme dech i proto, že je to nejrozsáhlejší náboženská stavba na světě. Hlavní chrámová budova je obehnána sérií hradeb a její mohutné věže se vypínají vzhůru jako poupě lotosového květu. V chrámu je shromážděno množství soch, je tu řada teras, galerií a nádvoří, to vše symetricky uspořádáno. Vnější krytá galerie je bohatě zdobena obrazy hinduistických postav a mýtů. Město Angkor bylo opuštěno v roce 1431.
    Plynula století a chrámy v Angkoru zůstávaly skryty až do roku 1860. Trvalo pak ještě dalších sto let než si objevitelé uvědomili jedinečnost a mohutnost města, které v době své slávy mělo údajně přes milion obyvatel a tomu odpovídající rozlohu. Khmerové dokonce postavili složitý systém kanálů a velké nádrže, aby městu i jeho okolí zabezpečili dostatek vody i v době sucha.
 
Dějiny,historie,fakta........