Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Archeologie

Ištařina brána,Babylon

Starověká města byla zpravidla obehnána pevnými hradbami. Jen málo měst se ale mohlo pyšnit bránou tak úžasnou a ohromující, jako byla brána bohyně Ištar v Babyloně. Byla jednou z osmi vstupních bran, jako jediná však byla pokryta vrstvou světle modrých cihel a zdobena obrazy draků, lvů a býků.
    Všechny zdejší brány byly pojmenovány po bozích - Ištar byla bohyní lásky a války. Brána stála na Cestě procesí, vedoucí do městské čtvrti chrámů a paláců. Babylon byl jedním z nejbohatších měst starověku. Ležel na břehu řeky Eufrad v Mezopotámii (dnešním Iráku).
    Král Nabuchodonozor II. (Nabukadnezar), který vládl v letech 606-562 př.n.l., Babylon zcela přestavěl. Město pak proslulo zahradami Semiramidinými a mohutnými hradbami. Jejich silné ochranné zdi byly tak široké, že se po nich mohlo prohánět čtyřspřeží. Do obvodu města patřila i známá chrámová věž - zikkurat. Někteří historici připouštějí, že právě tady mohla vzniknout legenda o Babylonské věži, o níž se můžeme dočíst i v bibli.
    V babylonském náboženství byla Ištar bohyní velmi důležitou - byla bohyní lásky a královnou nebes. Jejím symbolem byla Venuše, hvězda úsvitu. Měla však ještě jeden, a to opačný symbol - lva. A tak byla současně známa a uctívána i jako paní smutku a bohyně války.

 
Dějiny,historie,fakta........