Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Archeologie

Římské koloseum

Řím byl založen 21.dubna 753 př. n.l. když se Romulus usadil na Palatinu. Nakonec se jejich území rozrostlo o Kapitol, Quirinal, Viminal, Esquiline, Caelian a Aventinský pahorek na jihu - všech sedm slavných kopců nalézajících se na levém břehu Tibery. Návštěvník Říma bude potřebovat asi týden, aby si mohl prohlédnout hlavní pamětihodnosti. Mezi nejvýznamnější římské památky patří Flavianův Amfiteatr, běžně známý jako Koloseum. Mohutnost celého díla jistě pochopíte při srovnání s velikostí návštěvníků, kteří se nacházejí v pravém horním rohu fotografie, která nám přibližuje pohled na bývalou arénu.

 Stavba byla započata Vespasiem a dokončena za Tita v roce 80 n.l. za pompézní oslavy trvající sto dní, jak je zmíněno v historických kronikách. Koloseum byl bezpochyby nejambicioznější projekt své doby, který plně vystihoval neobyčejnou popularitu gladiátorských zápasů v říši římské. To vše pomáhala zvýšovat popularitu císařů. Na fotografii můžete vidět probíhající menší rekonstrukční práce.

 
Dějiny,historie,fakta........