Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Archeologie

Velká čínská zeď

Je to jedna ze staveb, která je vidět i z vesmíru. Se stavbou se začalo na severo-východě a mířilo se na západ. Vinula se po přirozených obrysech země a táhla se na západ od Žlutého moře přes hory, napříč pouštěmi a zemědělskými oblastmi až k Tibetu. Vine se po hřebenech hor i pouští napříč Čínou v délce přibližně 6 400 kilometrů.

Jako první se stavěly strážní věže, které byly obvykle vysoké přes 12 metrů. Stály vedle sebe v rozestupech

90 až 180 metrů vysokých 13 metrů, se čtvercovým půdorysem o hraně také 13 metrů. Těchto věží je po celé délce zdi zbudováno na

25 000.

Byly budovány na strategických místech, jako byly vrcholky kopců nebo vstupy do údolí. Mezi věžemi se táhla 6 metrů vysoká zeď, která měla chránit před případnými nájezdníky - a démony.

Po deseti letech vyčerpávající dřiny se podél severní hranice Číny táhla jako obrovský had Velká zeď.

Z každé pětičlenné rodiny museli dva lidé pracovat na stavbě zdi nebo na podobném velkolepém státním projektu - rodinám tak mizela pracovní síla a nedokázaly vést vlastní hospodářství.

Rolníci byli ubytováni v nevyhovujících táborech a museli dřít v žhnoucím slunci, na dešti, v krupobití a teplotách od 35 stupňů Celsia v létě až do minus 21 stupňů v zimě.

Malta, která se používala, byla prý v některých úsecích tak tvrdá, že bylo nemožné zatlouci do ní hřebík.

Prostor uprostřed zdi byl vyplněn hlínou a drtí, která byla pevně udusána.

V každé oblasti přinesla stavba zdi nějaké potíže. Na jejím východním konci, u města Šan-chaj-kuan, musela být zeď protažena až do moře, kam byly vypravovány čluny naložené velkými kameny a poté potopeny, aby vznikly základy. Střední část zdi měla vést úrodnou oblastí Ordos, kde žili nepřátelští kočovníci Siung-nu; příslušníci tohoto kmene museli být před započetím stavby ze svého území vyhnáni.
V některých oblastech vedla zeď přes vysoké kopce, na jejichž příkrých svazích nebylo možné používat k dopravě kamení, volská spřežení ani ruční vozíky. Místo toho museli lidé nosit padesátikilové náklady na zádech nebo v koších zavěšených na tyči. Na úzkých pěšinách se materiál dopravoval lidskými řetězy.

Proč byla zeď postavena?
Dlouho panovalo přesvědčení, že Velká zeď byla postavena na obranu čínského císařství před hrozbou útoku sousedních kmenů. Ve skutečnosti však v době, kdy se začalo se stavbou zdi, nehrozilo dynastii Čchin od severních kmenů žádné nebezpečí.

Zeď vytyčila zřetelnou hranici mezi územím Číňanů a kočovných kmenů. Byla rovněž překážkou lidem, kteří by mohli zběhnout z císařství. Zeď neměla pouze bránit sousedním kmenům, aby pronikly dovnitř, ale i Číňanům, aby pronikli ven.

Jak byla zeď účinná?
Když byla Velká zeď plně obsazena vojáky a v dobrém stavu, představovala účinnou překážku proti severním kmenům. Kromě toho fungovala jako výkonný signalizační systém signální věže, stojící v 18 kilometrových rozestupech, mohli předat zprávu - kouřovými signály ve dne nebo ohňovými v noci - po celé délce zdi za 24 hodin.

 
Dějiny,historie,fakta........