Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Egyptologie

Amon-bůh slunce

Amon

Bůh Amon

Amon byl bůh Slunce. V období Nové říše se stal hlavním bohem Egypta, byl prohlášen za krále bohů a mimo jeho politický význam byl Amon také nejúctívanější bůh mezi obyčejnými lidmi. Takového významu nabyl díky úspěchu thébských vládců. Od doby XI. dynastie byl centrem Amona chrám v Karnaku.

Amon byl bůh Théb. Měl mnoho podob, nejčastěji byl zobrazován jako člověk. Eypťané ho také nazývali vezír chudiny.

Jak Amon sílil, rostla síla a bohatství i jeho kněžích. Možná tento fakt zapříčinil jeho odstranění za vlády faraona Achnatona, který zapřel veškeré egyptské bohy a jediným pravým bohem nazval Atona. Po smrti faraona Achnatona ilné smrti se Egypt vrací zpět k Amonovi.

Díky sloučení se starým bohem Slunce z Héliopole, kterým byl Re, vznikl bůh Amon-Re. Amon byl často spojován i s bohem plodnosti Minem, vznikl bůh Amon-Min.

Amon jako beran

Amon znamená „co je skrytý”, „co není vidět”, „utajený”. Tento fakt je prokázaný mnoha podklady ze všech období. Jeho posvěcená zvířata byla husa a beran. Amon byl zobrazován nejčastěji v několika podobách:

Jako muž sedící na trůnu, jako muž s hlavou žáby, jako muž s hlavou urea (brejlovce), jako opice, jako lev krčící se na podstavci. V pozdějším období byl Amon byl zobrazován více jako beran s rohy směřujícími dovnitř, jako symbol úrodnosti. Manželka Amona byla bohyně Mut a jejich syn byl sluneční bůh Chonsu.

 
Dějiny,historie,fakta........