Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Egyptologie

Egypt a egyptologie

Egyptologie je věda, která podrobně zkoumá dějiny starověké pohádkové země, historii Egypta. V dávných dobách Egyptě vládli mocní faraoni a králové, uctívali přitom nekonečné množství bohů. Egypt byl dříve nejsilnější a nejbohatší země vůbec.

Egyptské písmo

V historii Egypta se postupně vytvořily tři různé druhy písma. Bylo to hieroglifické písmo, hieratické písmo a demotické písmo. Písma se od sebe příliš neliší, představují stejný písemný systém.

Hieratické a démotické písmo jsou pouze odvozeninami od hieroglyfů. Všechna písma byla v římském období nahrazena koptským písmem. Koptské písmo vychází z řecké abecedy a s předchozím systémem má jen málo společného.

 
Dějiny,historie,fakta........